Çabuk Yardım

HızlıYardım soruları

Çabuk yardım yanıtları


Alan başına kaç terim girebilirim?

Alan başına girilebilecek araştırma terimi en fazla 4'tür.


Kelimelerin kombinasyonu ile araştırma yapabilir miyim?

Evet, kelimeler arasına başlık bırakarak giriniz, varsayılan operatör “and”dir. Aradığınız patent dokümanı bulma şansını artırmak için “or” operatörü ile eşanlamlı terimler kullanınız.


Tarifname veya İstemlerden nasıl kelime girebilirim?

EP ve WIPO veritabanlarında tarifname ve istemlerde tam metin (full-text) üzerinden araştırma yapabilir, arama terimlerinizi İngilizce, Fransızca veya Almanca girebilirsiniz. Her iki veritabanı da aksanlı karakterleri (umlaut, aksan ve benzeri) kabul eder.


Joker karakter kullanabilir miyim?

Evet, örneğin kelimelerin çoğul hallerini de içerek şekilde araştırmayı genişletmek için joker karakterler kullanabilirisiniz. 3 joker karakter vardır. *, ?, #


Yayın numarasını, başvuru numarasını, rüçhan ve erişim numarasını nasıl girebilirim?

Yayın numarası, ülke kodu (2 karakter) ve seri numarasından (1 ila 10 karakter arasında değişen) oluşur. Başvuru numarası, ülke kodu (2 karakter), başvuru yılı (4 karakter) ve seri numarasından (en fazla 7 karakter) oluşur. Rüçhan numarası ise, ülke kodu (2 karakter), başvuru yılı (4 karakter) ve seri numarasından (en fazla 7 karakter) oluşur. Erişim numarası XP kodu ve seri numarasından oluşur ve vyayın numarası alanına girilmesi gerekir. Her alana en fazla dört numara girebilirsiniz.


Kişi ve Organizasyonların isimlerini nasıl girebilirim?

Kişiler için format önce soyad daha sonra isim olacak şekilde oluşturulmalıdır. Organizasyonlar için format organizasyon isminin tüm kelimelerini içermeli ve tırnak işareti içerisinde girilmelidir. En fazla 10 kelimeye kadar girebilirsiniz.


IPC ve CPC arasındaki fark nedir?

Uluslararası Patent Sınıflandırması (IPC), yayınlanmış patent dokümanlarına uygulanan hiyerarşik sınıflandırma sistemidir. Ortak Patent Sınıflandırması (CPC) ise patent başvurularının araştırılmasında kullanılmaktadır. IPC'yi temel almasına rağmen ondan daha detaylıdır.


Yayın tarihi için hangi formatı kullanmalıyım?

Yayın tarihleri yyyymmdd, dd/mm/yyyy, yyyy-mm-dd or dd.mm.yyyy. formatlarından biri kullanılarak girilebilir.


Yayın tarihi araştırması için tarih aralığı nasıl girilir?

Bu formatlardan birini kullanabilirsiniz 2000:2002 veya"2000 2002".


Sorgumu kaydedebilir miyim?

Evet. Ayarlar sekmesinin altındaki ilgili kutudaki seçimi kaldırarak veya seçerek sorgu geçmişini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.